Privatnosti

Privatnosti

Vrlo smo zadovoljni vašim interesom za našu tvrtku. Zaštita podataka od posebnog je prioriteta za upravljanje DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG. Korištenje internetskih stranica DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG moguće je bez ikakvih naznaka osobnih podataka; Međutim, ako ispitanik želi koristiti posebne poslovne usluge putem naše web stranice, obrada osobnih podataka mogla bi postati potrebna. Ako je obrada osobnih podataka nužna i ne postoji pravna osnova za takvu obradu, općenito dobivamo pristanak ispitanika.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj ispitanika uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu s propisima o zaštiti podataka za pojedine zemlje koji se primjenjuju na DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG. Ovom izjavom o zaštiti podataka naša tvrtka želi obavijestiti javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, ispitanici se putem ove izjave o zaštiti podataka obavješćuju o pravima na koja imaju pravo.

Kao voditelj obrade, DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG proveo je brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao najcjelovitiju zaštitu osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Ipak, internetski prijenosi podataka općenito mogu imati sigurnosne praznine, tako da se ne može jamčiti apsolutna zaštita. Iz tog razloga, svaki ispitanik može nam slobodno prenositi osobne podatke alternativnim sredstvima, na primjer telefonom.

1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG temelji se na pojmovima koje europski zakonodavac koristi za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša pravila o privatnosti trebala bi biti lako čitljiva i razumljiva javnosti, kao i za naše kupce i poslovne partnere. Kako bismo to osigurali, željeli bismo unaprijed objasniti pojmove koji se koriste.

U ovim pravilima o privatnosti, između ostalog, koristimo sljedeće pojmove:

 • a) osobni podaci

  Osobni podaci znači sve informacije koje se odnose na fizičku osobu koja se može identificirati ili se može identificirati (u daljnjem tekstu "ispitanik"). Fizička osoba koja se može identificirati je osoba koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator ili jedna ili više posebnih značajki koje izražavaju fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe.

 • b) Predmet podataka

  Ispitanik je svaka fizička osoba koja se može identificirati ili identificirati čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade.

 • c) Obrada

  Obrada znači svaki rad ili skup operacija izvršenih na osobnim podacima, neovisno o tome jesu li automatiziranim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, savjetovanje, upotreba, otkrivanje prijenosom, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinacija; ograničenje, brisanje ili uništenje.

 • d) Ograničenje obrade

  Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove buduće obrade.

 • e) Profiliranje

  Profiliranje je bilo koja vrsta automatizirane obrade osobnih podataka koja se sastoji od upotrebe takvih osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata povezanih s radnim učinkom, ekonomskom situacijom, zdravljem, osobnim preferencijama, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem te fizičke osobe.

 • f) Pseudonimizacija

  Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez upotrebe dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne dodjeljuju fizičkoj osobi koja se može identificirati ili identificirati. postati.

 • g) Voditelj obrade ili voditelj obrade odgovoran za obradu

  Voditelj obrade ili voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. Ako su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni pravom Unije ili država članica.

 • h) Procesori

  Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

 • (i) Primatelji

  Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira radi li se o trećoj strani ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu primati osobne podatke u kontekstu posebnog istražnog mandata u skladu s pravom Unije ili država članica ne smatraju se primateljima.

 • j) Treće strane

  Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade i osobe koje su, pod izravnom odgovornošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade, ovlaštene obrađivati osobne podatke.

 • k) Pristanak

  Privola je svaka slobodno dana, specifična, informirana i nedvosmislena naznaka želja ispitanika kojom on ili jasnom potvrdnom radnjom označava suglasnost za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

2. Naziv i adresa kontrolora

Voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredaba koje se odnose na zaštitu podataka je:

DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG
Lechhauser Strasse 25
86316 Friedberg / Bavarska

Zastupa ga generalni direktor g. Mathias Guba.

Telefon: +49 (0) 821 262888-0 Hitni poziv +49 (0) 821 707738 ili +49 (0) 172 8207798
Faks: 49 (0) 821 262888-9
E-pošta: info@demmelmair-bus-reisen.de

 

3. Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

 

Službenik za zaštitu podataka voditelja obrade je:

Odvjetnik Alexander Meyer

a n w a l t s b ü r o 4 7
RUPP ZIPP MEYER – Odvjetnici

Zeuggasse 7

86150 Augsburg – Njemačka
Telefon: +49(0)821-15 88 12
faks: +49(0)821-15 20 45
Pošta: datenschutz@anwaltsbuero47.de

Svaki ispitanik može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka izravno u bilo kojem trenutku sa svim pitanjima i prijedlozima u vezi sa zaštitom podataka.

 

Svaki ispitanik može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka izravno u bilo kojem trenutku sa svim pitanjima i prijedlozima u vezi sa zaštitom podataka.

 

demmelmair autobusne ture

4. Kolačići

Internetske stranice DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na računalni sustav putem internetskog preglednika.

Brojne web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstveni je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojih se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim web stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik ispitanika od ostalih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati po jedinstvenom ID-u kolačića.

Korištenjem kolačića, DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG može korisnicima ove web stranice pružiti više usluga prilagođenih korisnicima koje ne bi bile moguće bez postavke kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati u interesu korisnika. Kolačići nam omogućuju, kao što je već spomenuto, prepoznavanje korisnika naše web stranice. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Na primjer, korisnik web stranice koja koristi kolačiće ne mora ponovno unositi svoje pristupne podatke svaki put kada posjeti web stranicu, jer to preuzima web stranica i kolačić pohranjen na korisnikovom računalnom sustavu. Drugi primjer je kolačić košarice u internetskoj trgovini. Internetska trgovina pamti predmete koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića.

Ispitanik može spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i tako se trajno usprotiviti postavljanju kolačića. Nadalje, kolačići koji su već postavljeni mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim uobičajenim internetskim preglednicima. Ako ispitanik deaktivira postavku kolačića u korištenom internetskom pregledniku, ne mogu sve funkcije naše web stranice biti u potpunosti upotrebljive.

Dodatak 28.08.2022: Ova web stranica ne koristi nepotrebno praćenje i kolačiće.

5. Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG prikuplja niz općih podataka i informacija kada ispitanik ili automatizirani sustav pozove web stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjuju se u datoteke zapisnika poslužitelja. (1) korištene vrste i verzije preglednika, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranica s koje pristupni sustav dolazi do naše web stranice (takozvani preporučitelji), (4) pod-web stranice kojima se pristupa putem pristupnog sustava na našoj web stranici, (5) datum i vrijeme pristupa web stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) pružatelja internetskih usluga pristupnog sustava i (8) druge slične podatke i informacije koji služe za sprečavanje opasnosti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Kada se koriste ovi opći podaci i informacije, DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG ne donosi nikakve zaključke o ispitaniku. Umjesto toga, ove informacije su potrebne kako bi (1) ispravno isporučile sadržaj naše web stranice, (2) optimizirale sadržaj naše web stranice i oglašavanje za nju, (3) osigurale dugoročnu funkcionalnost naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije naše web stranice i (4) pružile tijelima kaznenog progona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju kibernetičkog napada. Stoga DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća, te osiguravanja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje pruža ispitanik.

6. Mogućnost kontaktiranja putem web stranice

Web stranica DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG sadrži informacije koje omogućuju brz elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, koja uključuje i opću adresu takozvane elektroničke pošte (e-mail adresa). Ako ispitanik kontaktira voditelja obrade e-poštom ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje prenosi ispitanik automatski će se pohraniti. Takvi osobni podaci koje ispitanik na dobrovoljnoj osnovi prenese voditelju obrade bit će pohranjeni u svrhu obrade ili kontaktiranja ispitanika. Ti se osobni podaci neće prosljeđivati trećim stranama.

7. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje i pohranjuje osobne podatke ispitanika samo za razdoblje potrebno za postizanje svrhe pohrane ili ako je to predvidio europski zakonodavac ili drugi zakonodavac u zakonima ili propisima kojima podliježe voditelj obrade.

Ako se svrha pohrane više ne primjenjuje ili ako istekne razdoblje pohrane koje je propisao europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni će se podaci rutinski blokirati ili brisati u skladu sa zakonskim odredbama.

8. Prava ispitanika

 • a) Pravo na potvrdu

  Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dao europski zakonodavac da od voditelja obrade dobije potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo potvrde, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

 • b) Pravo na informacije

  Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dao europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku od voditelja obrade dobije besplatne informacije o osobnim podacima koji su pohranjeni o njemu i kopiji tih informacija. Nadalje, europski zakonodavac omogućio je ispitaniku pristup sljedećim informacijama:

  • svrhe obrade
  • kategorije osobnih podataka koji se obrađuju
  • primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
  • ako je moguće, predviđeno razdoblje za koje će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriteriji za određivanje tog razdoblja
  • postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se na njih odnose ili na ograničenje obrade od strane voditelja obrade ili pravo na prigovor na takvu obradu
  • postojanje prava na žalbu nadzornom tijelu
  • ako se osobni podaci ne prikupljaju od osobe čiji se podaci obrađuju: sve dostupne informacije o podrijetlu podataka
  • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, iz članka 22. stavka 1. i 4. GDPR-a te, barem u tim slučajevima, smislenih informacija o uključenoj logici, kao i o značaju i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika

  Nadalje, ispitanik ima pravo na informacije o tome jesu li osobni podaci preneseni trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Ako je to slučaj, ispitanik također ima pravo dobiti informacije o odgovarajućim jamstvima u vezi s prijenosom.

  Ako ispitanik želi ostvariti ovo pravo na pristup, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

 • c) Pravo na ispravak

  Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dao europski zakonodavac da odmah dobije ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Nadalje, ispitanik ima pravo, uzimajući u obzir svrhe obrade, zatražiti dovršetak nepotpunih osobnih podataka, među ostalim putem dodatne izjave.

  Ako ispitanik želi ostvariti to pravo na ispravak, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

 • d) Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

  Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dao europski zakonodavac da bez nepotrebnog odgađanja od voditelja obrade dobije brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, pod uvjetom da se primjenjuje jedan od sljedećih razloga i u mjeri u kojoj obrada nije potrebna:

  • Osobni podaci prikupljeni su ili na drugi način obrađeni u svrhe za koje više nisu potrebni.
  • Ispitanik povlači privolu na kojoj se obrada temeljila u skladu s člankom 6. stavkom 1. točke (a) GDPR-a ili člankom 9. stavkom 2. GDPR-a i ne postoji druga pravna osnova za obradu.
  • Ispitanik se protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu ili se ispitanik protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.
  • Osobni podaci nezakonito su obrađeni.
  • Brisanje osobnih podataka nužno je za ispunjavanje pravne obveze u skladu s pravom Unije ili pravom država članica kojima podliježe voditelj obrade.
  • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s uslugama informacijskog društva koje se nude u skladu s člankom 8. stavkom 1. GDPR-a.

  Ako se primjenjuje jedan od gore navedenih razloga, a ispitanik želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje pohranjuje DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG, on ili ona mogu, u bilo kojem trenutku, kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik tvrtke DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG odmah će osigurati da se zahtjev za brisanje odmah ispuni.

  Ako su osobni podaci objavljeni od strane DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG, a voditelj obrade dužan je u skladu s člankom 17. stavkom 1. GDPR-a izbrisati osobne podatke, DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzet će razumne mjere, uključujući tehničke mjere, drugim voditeljima obrade, koji obrađuju objavljene osobne podatke kako bi obavijestili da je ispitanik od tih drugih voditelja obrade zatražio brisanje svih poveznica ili kopija ili replikacija tih osobnih podataka, u mjeri u kojoj obrada nije potrebna. Zaposlenici DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG organizirat će potrebne mjere u pojedinačnim slučajevima.

 • e) Pravo na ograničenje obrade

  Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dao europski zakonodavac da od voditelja obrade dobije ograničenje obrade ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

  • Točnost osobnih podataka osporava ispitanik, tijekom razdoblja koje omogućuje voditelju obrade da provjeri točnost osobnih podataka.
  • Obrada je nezakonita, ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe osobnih podataka.
  • Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ispitanik ih treba za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
  • Ispitanik se usprotivio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i još nije utvrđeno nadjačavaju li legitimni razlozi voditelja obrade one ispitanika.

  Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a ispitanik želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje pohranjuje DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG, u bilo kojem trenutku može kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG organizirat će ograničenje obrade.

 • f) Pravo na prenosivost podataka

  Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dao europski zakonodavac da prima osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je ispitanik dostavio voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Također ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja voditelja obrade kojem su dostavljeni osobni podaci, pod uvjetom da se obrada temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) GDPR-a ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) GDPR-a, a obrada se provodi automatiziranim sredstvima, pod uvjetom da obrada nije potrebna za obavljanje zadaće koja se obavlja u javnom interesu ili za izvršavanje službenih ovlasti koje je povjereno voditelju obrade.

  Nadalje, pri ostvarivanju prava na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. GDPR-a ispitanik ima pravo na prijenos osobnih podataka izravno s jednog voditelja obrade na drugog, u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo i pod uvjetom da to ne utječe negativno na prava i slobode drugih osoba.

  Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, ispitanik može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG.

 • g) Pravo na prigovor

  Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dao europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku uloži prigovor, na temelju njegove posebne situacije, na obradu osobnih podataka koji se na njemu odnose, a koja se temelji na članku 6. stavku 1. točke (1) GDPR-a. To se odnosi i na profiliranje na temelju tih odredaba.

  DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne dokažemo uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

  Ako DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG obrađuje osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose za takav marketing. To vrijedi i za profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim oglašavanjem. Ako ispitanik uloži prigovor na obradu DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG u svrhe izravnog marketinga, DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG više neće obrađivati osobne podatke u te svrhe.

  Osim toga, ispitanik ima pravo, na temelju svoje posebne situacije, uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose od strane DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG u znanstvene ili povijesno-istraživačke svrhe ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. GDPR-a, osim ako je obrada potrebna za obavljanje zadaće koja se obavlja iz razloga od javnog interesa.

  Kako bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik može kontaktirati bilo kojeg zaposlenika DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG. Ispitanik također može slobodno ostvariti svoje pravo na prigovor u vezi s korištenjem usluga informacijskog društva, neovisno o Direktivi 2002/58/EZ, automatiziranim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

 • h) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profiliranje

  Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dao europski zakonodavac da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na njega ili na sličan način značajno utječe na njega ili nju, pod uvjetom da odluka (1) ne podupire sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika. (2) nije dopušten pravom Unije ili države članice kojoj podliježe voditelj obrade i koji sadrži odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika ili se (3) temelji na izričitom pristanku ispitanika.

  Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka, ili (2) temelji se na izričitoj privoli ispitanika, DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG provodi odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, barem prava na ljudsku intervenciju od strane voditelja obrade, o iznošenju vlastitog stajališta i osporavanju odluke.

  Ako ispitanik želi ostvariti prava koja se odnose na automatizirano pojedinačno donošenje odluka, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

 • i) Pravo na opoziv privole prema zakonu o zaštiti podataka

  Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dao europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku povuče privolu za obradu osobnih podataka.

  Ako ispitanik želi ostvariti pravo na povlačenje privole, u bilo kojem trenutku može kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

9. Zaštita podataka za aplikacije i u postupku prijave

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu vođenja postupka prijave. Obrada se također može provoditi elektroničkim putem. To je osobito slučaj ako podnositelj zahtjeva dostavlja odgovarajuće dokumente zahtjeva voditelju obrade elektroničkim putem, na primjer e-poštom ili putem internetskog obrasca na internetskoj stranici. Ako voditelj obrade sklopi ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, preneseni podaci bit će pohranjeni u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim odredbama. Ako voditelj obrade ne sklopi ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, dokumenti zahtjeva automatski će se izbrisati dva mjeseca nakon obavijesti o odluci o odbijanju, pod uvjetom da brisanje nije u suprotnosti s bilo kojim drugim legitimnim interesima voditelja obrade. Drugi legitimni interes u tom smislu je, na primjer, teret dokazivanja u postupcima prema Općem zakonu o jednakom postupanju (AGG).

10. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Jetpack für WordPressa

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao Jetpack. Jetpack je WordPress dodatak koji nudi dodatne funkcije operateru web stranice temeljene na WordPressu. Jetpack omogućuje operateru web stranice, između ostalog, pregled posjetitelja stranice. Prikazivanjem povezanih priloga i publikacija ili mogućnošću dijeljenja sadržaja na stranici moguće je povećati i broj posjetitelja. Osim toga, sigurnosne funkcije integrirane su u Jetpack, tako da je web stranica koja koristi Jetpack bolje zaštićena od napada brutalne sile. Jetpack također optimizira i ubrzava učitavanje slika integriranih na web mjestu.

Operativna tvrtka Jetpack plug-ina za WordPress je Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, SAD. Operativna tvrtka koristi tehnologiju praćenja Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, SAD.

Jetpack postavlja kolačić na informacijski sustav ispitanika. Što su kolačići, već je objašnjeno gore. Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrirana Jetpack komponenta, internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski se od strane odgovarajuće Komponente Jetpacka automatski potiče na prijenos podataka automatiku u svrhu analize. Kao dio ovog tehničkog procesa, Automattic stječe znanje o podacima koji se naknadno koriste za izradu pregleda posjeta web stranici. Tako dobiveni podaci služe za analizu ponašanja ispitanika koji je pristupio web stranici voditelja obrade i ocjenjuje se s ciljem optimizacije web stranice. Podaci prikupljeni putem Komponente Jetpack neće se koristiti za identifikaciju ispitanika bez dobivanja zasebne izričite suglasnosti ispitanika. Podaci također postaju poznati Quantcastu. Quantcast koristi podatke u iste svrhe kao i Automattic.

Ispitanik može spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice, kao što je već gore opisano, u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i tako se trajno protiviti postavljanju kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Automattic/Quantcast da postavi kolačić na informacijski sustav subjekta podataka. Osim toga, kolačići koje je automatik već postavio mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Nadalje, ispitanik ima mogućnost prigovora i sprječavanja prikupljanja podataka koje generira Jetpack kolačić koji se odnose na korištenje ove web stranice i obradu tih podataka automatikom / Quantcastom. Da bi to učinio, ispitanik mora pritisnuti gumb za isključivanje ispod veze https://www.quantcast.com/opt-out/, koji postavlja kolačić za isključivanje. Skup kolačića za isključivanje s prigovorom pohranjuje se na sustav informacijske tehnologije koji koristi ispitanik. Ako se kolačići na sustavu ispitanika izbrišu nakon prigovora, ispitanik mora ponovno nazvati vezu i postaviti novi kolačić za isključivanje.

Međutim, postavljanjem kolačića za isključivanje postoji mogućnost da internetske stranice kontrolora više nisu u potpunosti upotrebljive za ispitanika.

Primjenjive odredbe automatike o zaštiti podataka dostupne su u skladu s https://automattic.com/privacy/. Primjenjive odredbe o zaštiti podataka tvrtke Quantcast dostupne su u skladu s https://www.quantcast.com/privacy/.

11. Pravna osnova obrade

GDPR služi našoj tvrtki kao pravna osnova za postupke obrade u kojima dobivamo pristanak za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora kojem je ispitanik stranka, kao što je to slučaj, na primjer, s postupcima obrade koji su nužni za isporuku robe ili pružanje druge usluge ili razmatranja, obrada se temelji na čl. Isto vrijedi i za takve postupke obrade koji su potrebni za provođenje predugovornih mjera, na primjer u slučajevima upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako naša tvrtka podliježe zakonskoj obvezi koja zahtijeva obradu osobnih podataka, primjerice za ispunjavanje poreznih obveza, obrada se temelji na čl. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može postati nužna za zaštitu vitalnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki i njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije tada bi se morale proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. U tom slučaju obrada bi se temeljila na čl. U konačnici, postupci obrade mogli bi se temeljiti na čl. Postupci obrade koji nisu obuhvaćeni nijednom od gore navedenih pravnih osnova temelje se na ovoj pravnoj osnovi ako je obrada potrebna za zaštitu legitimnog interesa naše tvrtke ili treće strane, pod uvjetom da ne prevladavaju interesi, temeljna prava i slobode ispitanika. Dopušteno nam je provoditi takve postupke obrade, posebno zato što ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. U tom je pogledu zauzela stajalište da bi se mogao preuzeti legitiman interes ako je ispitanik kupac voditelja obrade (uvodna izjava 47. rečenica 2. GDPR-a).

12. Legitimni interesi u obradi koju provodi voditelj obrade ili treća strana

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6 I lit. f GDPR, naš legitimni interes je da svoje poslovne aktivnosti provodimo u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i naših dioničara.

13. Trajanje za koje će osobni podaci biti pohranjeni

Kriterij za trajanje pohrane osobnih podataka je odgovarajuće zakonsko razdoblje čuvanja. Nakon isteka razdoblja odgovarajući podaci rutinski će se brisati, pod uvjetom da više nisu potrebni za ispunjenje ili pokretanje ugovora.

14. Pravne ili ugovorne odredbe za pružanje osobnih podataka; nužnost sklapanja ugovora; obveza ispitanika da dostavi osobne podatke; Moguće posljedice nepružanja odredbi

Obavještavamo vas da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. porezni propisi) ili može proizaći iz ugovornih propisa (npr. Informacije o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno da se sklopi ugovor da nam ispitanik dostavi osobne podatke, koje naknadno moramo obraditi. Na primjer, ispitanik nam je dužan dostaviti osobne podatke ako naša tvrtka sklopi ugovor s njim. Nepružanje osobnih podataka značilo bi da se ugovor s ispitanikom ne može sklopiti. Prije nego što ispitanik dostavi osobne podatke, ispitanik mora kontaktirati jednog od naših zaposlenika. Naš zaposlenik pojašnjava ispitaniku od slučaja do slučaja je li pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i kakve bi posljedice imalo nepružanje osobnih podataka.

15. Postojanje automatiziranog donošenja odluka

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profiliranje.

Ovu Politiku privatnosti generirao je Generator politike privatnosti GUD-a Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, koji djeluje kao službenik za vanjsku zaštitu podataka Kaufbeuren , u suradnji s odvjetnikom za zaštitu podataka Christianom Solmeckeom.

Dodatak od 28.08.2022.

Usluga prevođenja Weglot

Naša web stranica koristi uslugu prevođenja Weglot, sa sjedištem u EU (https://weglot.com), registriranu na adresi 138 rue Pierre Joigneaux, 92270 Bois-Colombes, Francuska. Weglot anonimno priprema sadržaj web stranice na drugim jezicima putem sučelja aplikacije. Osobni podaci kao što su imena i polja adrese isključeni su iz prijenosa. Integracija https://cdn.weglot.com temelji se na našem legitimnom interesu za uslugu dinamičkog prevođenja naše ponude usklađenu sa zaštitom podataka.

Sam Weglot piše: "Weglot je 100% usklađen sa zaštitom podataka u skladu s EU GDPR-om. Ne pohranjujemo nikakve podatke o posjetiteljima".