Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Suntem foarte multumiti de interesul dumneavoastra pentru compania noastra. Protecția datelor este o prioritate deosebit de ridicată pentru gestionarea DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG. Utilizarea paginilor de Internet ale DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG este posibilă fără indicarea datelor cu caracter personal; Cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale pentru întreprinderi prin intermediul site-ului nostru web, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există niciun temei juridic pentru o astfel de prelucrare, obținem, în general, consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările specifice fiecărei țări privind protecția datelor aplicabile DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG. Prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, compania noastră dorește să informeze publicul cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și procesăm. În plus, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile la care au dreptul prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor.

În calitate de operator, DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date bazate pe internet pot avea, în general, lacune de securitate, astfel încât protecția absolută să nu poată fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transmită date cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

1. Definiții

Declarația privind protecția datelor a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Politica noastră de confidențialitate ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm termenii utilizați în prealabil.

Folosim următorii termeni în această politică de confidențialitate, printre altele:

 • a) date cu caracter personal

  Date cu caracter personal înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare "persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la una sau mai multe caracteristici speciale care exprimă identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a respectivei persoane fizice.

 • b) Persoana vizată

  Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de operator.

 • c) Prelucrarea

  Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea; restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 • d) Restricționarea prelucrării

  Restricționarea prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a restricționa prelucrarea lor viitoare.

 • e) Profilarea

  Crearea de profiluri este orice tip de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea unor astfel de date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte cu caracter personal referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a anticipa aspecte legate de performanța muncii, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, localizarea sau circulația persoanei fizice respective.

 • f) Pseudonimizarea

  Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile. deveni.

 • g) Controlor sau controlor responsabil pentru prelucrare

  Operatorul sau operatorul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul intern.

 • h) Procesatori

  Persoana împuternicită de operator este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

 • (i) Destinatari

  Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în contextul unui mandat specific de investigare în temeiul legislației Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari.

 • j) Terțe părți

  O terță parte este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa responsabilitate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal.

 • k) Consimtamantul

  Consimțământul este orice indicație liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnifică acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

2. Numele și adresa operatorului

Operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD), al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții referitoare la protecția datelor este:

DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG
Lechhauser Strasse 25
86316 Friedberg / Bavaria

Reprezentat de directorul general dl Mathias Guba.

Telefon: +49 (0) 821 262888-0 Apel de urgență +49 (0) 821 707738 sau +49 (0) 172 8207798
Fax: 49 (0) 821 262888-9
E-mail: info@demmelmair-bus-reisen.de

 

3. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

 

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului este:

Avocatul Alexander Meyer

a n w a l t e b ü r o 4 7
RUPP ZIPP MEYER – Avocați

Zeuggasse 7

86150 Augsburg – Germania
Telefon: +49(0)821-15 88 12
Fax: +49(0)821-15 20 45
Mail: datenschutz@anwaltsbuero47.de

Orice persoană vizată poate contacta direct responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment cu toate întrebările și sugestiile privind protecția datelor.

 

Orice persoană vizată poate contacta direct responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment cu toate întrebările și sugestiile privind protecția datelor.

 

demmelmair excursii cu autobuzul

4. Cookie-uri

Paginile de Internet ale DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

Numeroase site-uri web și servere utilizează cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile de Internet și serverele pot fi atribuite browser-ului de Internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să distingă browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat prin ID-ul unic al cookie-ului.

Prin utilizarea cookie-urilor, DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG poate oferi utilizatorilor acestui site servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în interesul utilizatorului. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat deja, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea site-ului nostru de către utilizatori. De exemplu, utilizatorul unui site web care utilizează cookie-uri nu trebuie să-și reintroducă datele de acces de fiecare dată când vizitează site-ul web, deoarece acest lucru este preluat de site-ul web și cookie-ul stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături din magazinul online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul virtual de cumpărături prin intermediul unui cookie.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, se poate opune permanent setării cookie-urilor. În plus, cookie-urile care au fost deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet comune. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru web pot fi pe deplin utilizabile.

Addendum 28.08.2022: Acest site web nu utilizează urmărire și cookie-uri inutile.

5. Colectarea de date și informații generale

Site-ul web al DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG colectează o serie de date și informații generale atunci când o persoană vizată sau un sistem automat apelează site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. (1) tipurile de browser și versiunile utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de acces, (3) site-ul web de pe care un sistem de acces ajunge pe site-ul nostru web (așa-numiții referenți), (4) sub-site-urile web, care sunt accesate printr-un sistem de acces pe site-ul nostru web, (5) data și ora accesării la site-ul web, (6) o adresă de protocol internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii internet al sistemului de acces și (8) alte date și informații similare care servesc la evitarea pericolului în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre informatice.

Atunci când utilizează aceste date și informații generale, DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG nu trage concluzii cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) a furniza corect conținutul site-ului nostru web, (2) pentru a optimiza conținutul site-ului nostru web și publicitatea pentru acesta, (3) pentru a asigura funcționalitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și tehnologia site-ului nostru web și (4) pentru a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG analizează statistic datele și informațiile colectate anonim, cu scopul de a crește protecția datelor și securitatea datelor întreprinderii noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime ale fișierelor jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

6. Posibilitatea de contact prin intermediul site-ului

Site-ul web al DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG conține informații care permit un contact electronic rapid cu întreprinderea noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poște electronice (adresa de e-mail). În cazul în care o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele cu caracter personal transmise de persoana vizată vor fi stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată operatorului vor fi stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise terților.

7. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului stocării sau în cazul în care acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau de un alt legiuitor în actele cu putere de lege sau normele administrative la care este supus operatorul.

În cazul în care scopul stocării nu se mai aplică sau dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod obișnuit în conformitate cu dispozițiile legale.

8. Drepturile persoanei vizate

 • a) Dreptul la confirmare

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate. Dacă o persoană vizată dorește să se prevaleze de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 • b) Dreptul la informare

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european pentru a obține informații gratuite de la operator în orice moment cu privire la datele cu caracter personal stocate despre aceasta și o copie a acestor informații. În plus, legiuitorul european a acordat persoanei vizate acces la următoarele informații:

  • scopurile prelucrării
  • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate
  • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale
  • dacă este posibil, perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile de determinare a perioadei respective
  • existența unui drept la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care le privesc sau la restricționarea prelucrării de către operator sau dreptul de a se opune unei astfel de prelucrări
  • existența unui drept de recurs la o autoritate de supraveghere
  • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: toate informațiile disponibile cu privire la originea datelor
  • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și, cel puțin în aceste cazuri, informații relevante cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată

  În plus, persoana vizată are dreptul la informații cu privire la faptul dacă datele cu caracter personal au fost transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a obține informații cu privire la garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul.

  Dacă o persoană vizată dorește să-și exercite acest drept de acces, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 • c) Dreptul la rectificare

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european pentru a obține rectificarea imediată a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. În plus, persoana vizată are dreptul, ținând seama de scopurile prelucrării, să solicite completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

  Dacă o persoană vizată dorește să-și exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 • d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate, cu condiția să se aplice unul dintre următoarele motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară:

  • Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în alt mod în astfel de scopuri pentru care nu mai sunt necesare.
  • Persoana vizată își retrage consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
  • Persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din RGPD și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din RGPD.
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
  • Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului statelor membre la care este supus operatorul.
  • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din RGPD.

  Dacă se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG se asigură imediat că cererea de ștergere este respectată imediat.

  În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de către DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG, iar operatorul este obligat, în temeiul articolului 17 alineatul (1) din RGPD, să șteargă datele cu caracter personal, DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, vor lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, altor operatori, care prelucrează datele cu caracter personal publicate, pentru a informa că persoana vizată a solicitat celorlalți operatori ștergerea tuturor legăturilor sau copiilor sau reproducerilor acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajat al DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG va asigura măsurile necesare în cazuri individuale.

 • e) Dreptul la restricționarea prelucrării

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

  • Exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
  • Prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.
  • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
  • Persoana vizată s-a opus prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din RGPD și nu s-a stabilit încă dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

  În cazul în care una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG va aranja restricționarea prelucrării.

 • f) Dreptul la portabilitatea datelor

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european pentru a primi datele cu caracter personal care o privesc, care au fost furnizate de către persoana vizată unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. De asemenea, are dreptul de a transmite aceste date unui alt operator fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, iar prelucrarea să se efectueze prin mijloace automatizate, cu condiția ca prelucrarea să nu fie necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

  În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul articolului 20 alineatul (1) din RGPD, persoana vizată are dreptul de a transmite datele cu caracter personal direct de la un operator la altul, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca acest lucru să nu afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

  Pentru a-și revendica dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG.

 • g) Dreptul la opoziție

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din RGPD. Acest lucru se aplică, de asemenea, creării de profiluri pe baza acestor dispoziții.

  DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul obiecției, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrarea care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

  În cazul în care DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru un astfel de marketing. Acest lucru este valabil și pentru crearea de profiluri, în măsura în care este legată de o astfel de publicitate directă. În cazul în care persoana vizată se opune DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG prelucrării în scopuri de marketing direct, DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

  În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în temeiul articolului 89 alineatul (1) din RGPD, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.

  Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta orice angajat al DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG. Persoana vizată este, de asemenea, liberă să își exercite dreptul de opoziție în legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, prin mijloace automatizate care utilizează specificații tehnice.

 • h) Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod semnificativ în mod similar, cu condiția ca decizia (1) să nu sprijine încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată. (2) nu este permisă de legislația Uniunii sau a statelor membre la care este supus operatorul și care conține măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.

  În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, privind prezentarea propriei poziții și contestarea deciziei.

  În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile legate de procesul decizional individual automatizat, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 • i) Dreptul de a revoca consimțământul în temeiul legislației privind protecția datelor

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

  În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a retrage consimțământul, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

9. Protecția datelor pentru aplicații și în procesul de aplicare

Operatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul gestionării procesului de aplicare. Prelucrarea poate fi, de asemenea, efectuată electronic. Acest lucru este valabil în special în cazul în care un solicitant prezintă operatorului documentele de cerere corespunzătoare pe cale electronică, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site-ul web. În cazul în care operatorul încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul prelucrării raportului de muncă în conformitate cu prevederile legale. În cazul în care operatorul nu încheie un contract de muncă cu solicitantul, documentele cererii vor fi șterse automat la două luni de la notificarea deciziei de respingere, cu condiția ca ștergerea să nu contravină niciunui alt interes legitim al operatorului. Un alt interes legitim în acest sens este, de exemplu, sarcina probei în cadrul procedurilor desfășurate în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

10. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Jetpack für WordPress

Pe acest site, controlerul a integrat Jetpack. Jetpack este un plug-in WordPress care oferă funcții suplimentare operatorului unui site web bazat pe WordPress. Jetpack permite operatorului site-ului, printre altele, o imagine de ansamblu a vizitatorilor site-ului. Prin afișarea contribuțiilor și publicațiilor conexe sau a posibilității de a partaja conținut pe pagină, este posibilă, de asemenea, creșterea numărului de vizitatori. În plus, funcțiile de securitate sunt integrate în Jetpack, astfel încât un site web care utilizează Jetpack să fie mai bine protejat împotriva atacurilor de forță brută. De asemenea, Jetpack optimizează și accelerează încărcarea imaginilor integrate pe site-ul web.

Compania de operare a plug-in-ului Jetpack pentru WordPress este Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, SUA. Compania de operare utilizează tehnologia de urmărire a Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, SUA.

Jetpack setează un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile a fost deja explicat mai sus. Cu fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operată de operator și pe care a fost integrată o componentă Jetpack, browserul de Internet din sistemul informatic al persoanei vizate este solicitat automat de către componenta Jetpack respectivă să transmită date către Automattic în scopuri de analiză. Ca parte a acestui proces tehnic, Automattic câștigă cunoștințe despre datele care sunt ulterior utilizate pentru a crea o imagine de ansamblu a vizitelor pe site-ul web. Datele obținute în acest mod servesc la analizarea comportamentului persoanei vizate care a accesat site-ul web al operatorului și sunt evaluate în scopul optimizării site-ului web. Datele colectate prin intermediul componentei Jetpack nu vor fi utilizate pentru a identifica persoana vizată fără a obține consimțământul expres separat al persoanei vizate. Datele devin, de asemenea, cunoscute de Quantcast. Quantcast utilizează datele în aceleași scopuri ca automattic.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru web, așa cum este deja descris mai sus, în orice moment, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, se poate opune permanent setării cookie-urilor. O astfel de setare a browser-ului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Automattic/Quantcast să seteze un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja setate de Automattic pot fi șterse în orice moment prin intermediul browser-ului de internet sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are opțiunea de a se opune și de a împiedica colectarea datelor generate de cookie-ul Jetpack cu privire la utilizarea acestui site web și prelucrarea acestor date de către Automattic /Quantcast. Pentru a face acest lucru, persoana vizată trebuie să apese butonul de renunțare de sub linkul https://www.quantcast.com/opt-out/, care stabilește un cookie de renunțare. Cookie-ul de renunțare setat cu obiecția este stocat în sistemul informatic utilizat de persoana vizată. În cazul în care cookie-urile din sistemul persoanei vizate sunt șterse în urma unei obiecții, persoana vizată trebuie să apeleze din nou linkul și să seteze un nou cookie de renunțare.

Cu toate acestea, odată cu setarea cookie-ului de renunțare, există posibilitatea ca paginile de Internet ale operatorului să nu mai fie pe deplin utilizabile pentru persoana vizată.

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din Automattic sunt disponibile în temeiul https://automattic.com/privacy/. Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din Quantcast sunt disponibile în temeiul https://www.quantcast.com/privacy/.

11. Temeiul juridic al prelucrării

Art. 6 I lit. a GDPR servește companiei noastre ca bază legală pentru operațiunile de prelucrare în care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, cum este cazul, de exemplu, cu operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru livrarea de bunuri sau furnizarea unui alt serviciu sau contraprestație, prelucrarea se bazează pe articolul 6 I lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru astfel de operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru a efectua măsuri precontractuale, de exemplu în cazul unor anchete cu privire la produsele sau serviciile noastre. În cazul în care compania noastră este supusă unei obligații legale care necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe articolul 6 I lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în compania noastră, iar numele, vârsta, datele privind asigurările de sănătate sau alte informații vitale ar trebui apoi să fie transmise unui medic, unui spital sau unei alte terțe părți. În acest caz, prelucrarea s-ar baza pe art. 6 I lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 I lit. f GDPR. Operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menționate mai sus se bazează pe acest temei juridic dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți, cu condiția ca interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate să nu prevaleze. Ni se permite să efectuăm astfel de operațiuni de prelucrare, în special pentru că acestea au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. În această privință, Comisia a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat în cazul în care persoana vizată este un client al operatorului [considerentul (47) teza 2 RGPD].

12. Interese legitime în prelucrarea urmărită de operator sau de un terț

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 I lit. f GDPR, interesul nostru legitim este de a ne desfășura activitățile de afaceri în beneficiul bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

13. Durata pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriul pentru durata stocării datelor cu caracter personal este perioada legală de păstrare respectivă. După expirarea perioadei, datele corespunzătoare vor fi șterse în mod obișnuit, cu condiția ca acestea să nu mai fie necesare pentru îndeplinirea sau inițierea contractului.

14. Prevederi legale sau contractuale pentru furnizarea datelor cu caracter personal; necesitatea încheierii contractului; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; Posibilele consecințe ale nefurnizării

Vă informăm că furnizarea datelor cu caracter personal este parțial impusă de lege (de exemplu, reglementările fiscale) sau poate rezulta, de asemenea, din reglementările contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia o persoană vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal în cazul în care compania noastră încheie un contract cu aceasta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar însemna că contractul cu persoana vizată nu a putut fi încheiat. Înainte ca datele cu caracter personal să fie furnizate de persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru clarifică persoanei vizate de la caz la caz dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și ce consecințe ar avea nefurnizarea datelor cu caracter personal.

15. Existența unui proces decizional automatizat

În calitate de companie responsabilă, nu folosim luarea automată a deciziilor sau crearea de profiluri.

Această politică de confidențialitate a fost generată de Generatorul de politici de confidențialitate al DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, care acționează în calitate de responsabil extern cu protecția datelor Kaufbeuren , în cooperare cu avocatul pentru protecția datelor Christian Solmecke.

Addendum din 28.08.2022

Serviciul de traducere Weglot

Site-ul nostru utilizează serviciul de traducere Weglot, cu sediul în UE (https://weglot.com), înregistrat la 138 rue Pierre Joigneaux, 92270 Bois-Colombes, Franța. Weglot pregătește anonim conținutul site-ului în alte limbi printr-o interfață de aplicație. Datele cu caracter personal, cum ar fi numele și câmpurile de adrese, sunt excluse de la transfer. Integrarea https://cdn.weglot.com se bazează pe interesul nostru legitim pentru un serviciu de traducere dinamică a ofertei noastre, conform protecției datelor.

Weglot însuși scrie: "Weglot este 100% conform protecției datelor în conformitate cu GDPR UE. Nu stocăm date despre vizitatori".